Dezvoltare echipă

“Unde sunt doi puterea crește.”

Unde sunt doi puterea crește este un proverb care arată într-o propoziție scurtă valoarea lucrului în echipă. Dacă la acest proverb se adaugă stilurile de gândire și comportament Constructive  – Rezultate, AutoDezvoltare, Umanist Încurajator, Afiliere – rezultă ingredientele necesare în obținerea eficienței și eficacității grupului sau a echipei de lucru. Pentru a adăuga aceste ingrediente este nevoie să fie măsurat în ce măsură acestea există la nivel de grup iar asta se realizează prin intermediul instrumentului Studiul stilurilor de grup (GSI).

Abia când știm care este dinamica sau stilul de interacțiune în grup putem introduce elemente de învățare și dezvoltare care să ducă grupul de unde este în prezent la ce-și dorește să fie.

Există trei dimensiuni în care se manifestă interacțiunile în cadrul grupului, dimensiunea Constructivă, Pasivă și Agresivă. Toate cele trei dimensiuni coexistă, în același timp, una dintre acestea este dominantă. Acolo unde predomină interacțiunile constructive, predomină rezultatele pozitive. Dimensiunea pasivă aduce lipsă de inițiativă iar cea agresivă generează un mediu de lucru conflictual. Informațiile aduse de aplicarea instrumentului sunt detaliate, descrierea anterioară te sprijină să înțelegi succint un tablou general al stilurilor de interacțiune în grup. 

Daniela Tulbure este consultant certificat Human Synergistics pentru instrumentul GSI.

Vrei mai multe detalii?